BAKIŞ AÇIMIZ

Yurtman & Kara Hukuk Bürosu; 

Yargının kurucu unsurlarından 'Savunma'yı temsil eden “Avukatlık Mesleği”nin bir “Kamu Hizmeti” olduğu bilinci ile; toplumdaki sosyal dengenin kurulmasına, adalet terazinin haktan ve adaletten yana dengede kalmasına katkıda bulunmaktadır. 

Önüne gelen uyuşmazlıkların çözümünde; analitik düşünme teknikleri ile detayları oldukça önemsemeyi, titizlikle araştırmayı, teori ve uygulamada tüm olasılıkları değerlendirerek uyuşmazlığı tanımlamayı, verileri müvekkilleri ile etraflıca değerlendirmeyi, her an bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle yön tayin etmeyi ve amaç doğrultusunda hareket etmeyi temel prensip olarak kabul etmektedir. Aynı anda farklı hukuk alanlarında sonuç doğuran karmaşık hukuki uyuşmazlıklarda, alanlarında profesyonel olan danışmanları ile ortak çalışmalar yaparak adım atmak, iş sahibine oldukça büyük faydalar sağlamaktadır. Uyuşmazlığı irdelerken meri hukuk normları yanında doktrin çalışmalarından istifade etmek, hızla değişen toplumsal hayatta ortaya çıkan ancak henüz mevzuatın düzenlemediği uyuşmazlıklara doğru ve yerinde kıyaslama ve yorumlar yapmak çözüme ulaşmak için zorunluluktur. Tüm bu ilke ve metodlarla hukukun gelişmesine katkıda bulunmak aynı zamanda kutsal bir görevdir. 

Ülkemizin hukuk sistematiğinde ve uygulamadaki olumsuzluk ve aksaklıkların, hak arama sürecini oldukça zorlaştırdığı ve sonuca ulaşmanın  uzun zaman aldığı bir gerçektir. Gecikmiş adalet, maddi açıdan insanları tatmin etmiş olsa bile manevi açıdan tatmine yetmemektedir. Bu farkındalıklarla  Yurtman & Kara Hukuk; en hızlı şekilde sonuca ulaşmak için tam motivasyona sahip, hırslı, enerjik ve pratik ekibi ile tüm imkanları kullanmaktadır. Gerektiğinde farklı bölgelerde faaliyette bulunan çözüm ortakları ile koordineli olarak çalışmakta, işin en hızlı ve verimli şekilde halli yoluna gitmektedir. 

 “Hak” kavramının önemine olan inancıyla hakkın elde edilmesi yolunda “Hakkın Sahibi” olan “Müvekkil” ile her aşamada bilgi paylaşımı ve iletişimin önemini bilerek çalışmaktadır. Çeyrek asırdan fazla süredir çalışmalarında “başarının detaylarda gizli olduğunu” deneyimleyen Yurtman & Kara Hukuk, detaylara oldukça önem vermekte, başarıya giden yolun detaycı düşünmekten, iletişim ve fikir teatisinden, titizlikle araştırmaktan ve gerçek anlamda emek vermekten geçtiğine inanmakta, çalışmalarında bu metodolojiyi uygulamaktadır. Müvekkilleri ile ilişkilerini, Avukatlık Yasası, Avukatlık Meslek İlkeleri, Etik Kurallara uygun olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda müvekkillerin sağladığı her türlü bilgiyi  -sır saklama yükümlülüğünün de gereği olarak-   çok gizli tutmakta, müvekkilinin özel isteği ve yasal sebepler dışında üçüncü kişilerle asla paylaşmamaktadır.