BAKIŞ AÇIMIZ

Yurtman & Kara Hukuk Bürosu; 

Yargının kurucu unsurlarından savunmayı temsil eden “Avukatlık Mesleği” nin bir “Kamu Hizmeti” olduğu bilinci ile, toplumdaki sosyal dengenin kurulmasına, adalet terazinin haktan ve adaletten yana dengede kalmasına katkıda bulunmaktadır. 

Hizmet verdiği müvekkillerine; onlarla sürekli iletişim sağlayarak ve her an bilgi paylaşımında bulunarak, analitik düşünme teknikleri ile detayları oldukça önemseyerek, titizlikle araştırarak, teori ve uygulamada tüm olasılıkları değerlendirerek uyuşmazlıkları tanımlamakta, bunları müvekkilleri ile etraflıca değerlendirmekte, tüm olasılıkları öngörerek yön tayin etmekte ve amaç doğrultusunda çözümler üretmektedir. Aynı anda farklı hukuk alanlarında sonuç doğuran karmaşık hukuki uyuşmazlıklarda, alanlarında profesyonel danışmanları ile ortak çalışmalar yaparak adım atmaktadır. Uyuşmazlığı irdelerken, meri hukuk normları yanında doktrin çalışmalarından istifade etmekte, hızla değişen toplumsal hayatı takiben ortaya çıkan ve henüz mevzuatın düzenlemediği  hukuki sorunlara doğru ve yerinde kıyaslama ve yorumlarla hukukun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Ülkemizin hukuk sistematiğinde ve uygulamadaki olumsuzluk ve aksaklıklar, hak arama sürecini oldukça zorlaştırmakta, sonuca ulaşmak uzun zaman almaktadır. Gecikmiş adalet, maddi açıdan insanları tatmin etmiş olsa bile manevi açıdan tatmine yetmemektedir. Bu farkındalıklarla  Yurtman & Kara Hukuk; en hızlı şekilde sonuca ulaşmak için tam motivasyona sahip, hırslı, enerjik ve pratik ekibi ile tüm imkanları kullanmaktadır. Gerektiğinde farklı bölgelerde faaliyette bulunan çözüm ortakları ile koordineli olarak çalışmakta, işin en hızlı ve verimli şekilde halli yoluna gitmektedir. 

 “Hak” kavramının önemine olan inancıyla hakkın elde edilmesi yolunda “Hakkın Sahibi” olan “Müvekkil” ile her aşamada bilgi paylaşımı ve iletişimin önemini bilerek çalışmaktadır. Çeyrek asırdan fazla süredir çalışmalarında “başarının detaylarda gizli olduğunu” deneyimleyen Yurtman & Kara Hukuk, detaylara oldukça önem vermekte, başarıya giden yolun detaycı düşünmekten, iletişim ve fikir teatisinden, titizlikle araştırmaktan ve gerçek anlamda emek vermekten geçtiğine inanmakta, çalışmalarında bu metodolojiyi uygulamaktadır. Müvekkilleri ile ilişkilerini, Avukatlık Yasası, Avukatlık Meslek İlkeleri, Etik Kurallara uygun olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda müvekkillerin sağladığı her türlü bilgiyi  -sır saklama yükümlülüğünün de gereği olarak-   çok gizli tutmakta, müvekkilinin özel isteği ve yasal sebepler dışında üçüncü kişilerle asla paylaşmamaktadır.