ORTAKLAR

Av. Dr. Nevin YURTMAN

Av. Dr. Nevin YURTMAN


[email protected]        

[email protected]

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı Üniversitede 1986 yılında Yüksek Lisans, 1993 yılında Doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yurtman & Kara Hukuk Bürosu’nun kurucusudur.

Özellikle; Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Vergisel Boyutları, Anonim ve Limited Şirketler ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımları, Vergi Hukuku ve Vergi Davaları, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Aile Hukuku, Boşanma ve Mali Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlıklar, İş Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku ve Bilişim Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Halen bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yabancı dili İngilizcedir. 1985 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlı olarak fiilen Avukatlık yapan oldukça deneyimli bir avukattır.

Avukatlık yanında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucu olup "İş Hukuku", "Ticaret Hukuku", Tüketici Hukuku" ve "İnşaat Hukuku" uyuşmazlıklarında "UZMAN ARABULUCU” dur.

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi eğitmenlerinden olup stajyer avukatlara “Avukatlığın Mahiyeti”, “Arabuluculuk” dersleri vermektedir.

İstanbul Barosu komisyonlarındaki çalışma ve hizmetleri ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşu ve platformlarında çalışmaları devam etmektedir. 

YAYINLAR

Kitap:

  • Anonim Ortaklıklar ve Vergi Hukuku Yönünden İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı,  Dr. Nevin Yurtman (Demir), İstanbul, 1997 

Doktora Tezi: 

  • Anonim Ortaklıklar ve Vergi Hukuku Yönünden İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı,  Nevin Yurtman (Demir), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1993
Yüksek Lisans Tezi:
  • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, İstanbul, 1985

Makaleler:

  • 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un Uygulama Alanı ve Eleştirisi, İstanbul Barosu Dergisi Cilt 60, Sayı 7-8-9, 1986
  • İnternet Bankacılığı Uygulamasında Bankanın Hukuki Sorumluluğu, İstanbul Barosu, İstanbul, 2007
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Mer'i Vergi Kanunları Açısından; Gayrımenkul İştirak Payı Satış Kazançlarından Sermaye Artırımında Vergi İstisnaları, İstanbul, Aralık 2013
  • "Arabuluculuk" Kaybedeni Olmayan Çözüm Yolu, İstanbul, Ağustos 2014