ORTAKLAR

Av. Dr. Nevin YURTMAN

Av. Dr. Nevin YURTMAN


nevinyurtman@yurtman-kara.av.tr        

nevinyurtman@istanbulbarosu.org.tr

1983 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı Üniversitede 1986 yılında Yüksek Lisans, 1993 yılında Doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yurtman & Kara Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır.

İstanbul Barosu Vergi ve İdare Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı Genel Sektereterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen bu kurul ve komisyonlarda farklı görevlerde hizmet vermeye devam etmektedir.

Vergi Hukukçuları Platformu ile Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Takdir Komisyonu Üyesidir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde Arabulucular Sicili’ne kayıtlı "UZMAN ARABULUCU” dur.

Özellikle; Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Vergisel boyutları, Anonim ve Limited Şirketler ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımları, Vergi Hukuku ve vergi davaları, Gayrımenkul Hukuku, Aile Hukuku, Boşanma ve mali sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar, İş Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku ve Bilişim Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. İlgi ve uzmanlık alanları ile ilgili İstanbul Barosu’nca düzenlenmiş birçok Meslekiçi Eğitim ve Sertifika Programlarına katılmıştır. Halen bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yabancı dili İngilizce’dir. 1985 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlı olarak fiilen Avukatlık yapmaktadır.

YAYINLAR

Kitap:

  • Anonim Ortaklıklar ve Vergi Hukuku Yönünden İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı,  Dr. Nevin Yurtman (Demir), İstanbul, 1997 

Doktora Tezi: 

  • Anonim Ortaklıklar ve Vergi Hukuku Yönünden İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı,  Nevin Yurtman (Demir), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1993
Yüksek Lisans Tezi:
  • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, İstanbul, 1985

Makaleler:

  • 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un Uygulama Alanı ve Eleştirisi, İstanbul Barosu Dergisi Cilt 60, Sayı 7-8-9, 1986
  • İnternet Bankacılığı Uygulamasında Bankanın Hukuki Sorumluluğu, İstanbul Barosu, İstanbul, 2007
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Mer'i Vergi Kanunları Açısından; Gayrımenkul İştirak Payı Satış Kazançlarından Sermaye Artırımında Vergi İstisnaları, İstanbul, Aralık 2013
  • "Arabuluculuk" Kaybedeni Olmayan Çözüm Yolu, İstanbul, Ağustos 2014
  • Diğer içerik eklenecektir.